15.04.2024

КОЛЕОПТЕРОФАУНА

УДК 595.42: 595.768. 12 (477) КОЛЕОПТЕРОФАУНА (INSECTA : COLEOPTERA) ПШЕНИЧНОГО АГРОЦЕНОЗУ І ЇЇ КЛІЩІ (ACARINA: PARASITIFORMES, ACARIFORMES) НА ПОЛТАВЩИНІ З ДЕЯКИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ЇХ ЕКОЛОГІЇ В’ячеслав Скляр, Олег Пожаров (Полтавський педагогічний університет ім. Остроградського, факультет природничих наук) Ключові слова: кліщі, жуки, карабіди, агроценоз, Лісостеп Основна маса досліджень по колеоптерофауні пшеничних агроценозів Лівобережного Лісостепу присвячена шкідливим, або корисним видам [1-3; 9-14; 17]. Така ж ситуація спостерігається і в акарології [17]. Це, поза сумнівом, має практичний сенс для працівників сільського господарства, проте не відображає всю складність біоценотичних зв’язків між різними групами грунтових і надгрунтових артропод. Основним родинам жуків в умовах пшеничних ценозів присвячена велика кількість публікацій. Проте питання каталогізації видового складу колеоптер і асоційованих з ними кліщів в екосистемах вторинного типу, характеризується слабким ступенем вивченості. Перші згадки про зв’язки кліщів з жуками на прикладі карабід з’являються в роботах А. А. Захваткина [5], С. В. Сорокина [19] і В. І. Волгина [4]. Декілька пізніше про подібний зв’язок повідомляє В. Д. Севаст’янов [18]. Вся інформація з даного питання носить фрагментарний характер і з екологічної групи надгрунтових жуків відноситься тільки до вищезазначених жужелиць. Проведений нами аналіз літератури указує на відсутність фауністичних робіт присвячених комплексному опису акарофауни жуків (на рівні ряду) певних екосистем на території Лівобережного Лісостепу України і Полтавської області, зокрема.

На полный экран

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.