Международный фестиваль-конкурс детско-юношеской журналистики

Умови ХІІМіжнародногофестивалю-конкурсу дитячо-юнацькоїжурналістики «Прес-веснанаДніпровихсхилах» Мета фестивалю-конкурсу: залученнямолодихлюдейдосоціальної активностівгромадському, культурному, економчномужитті міста, держави, світу; формуватипочуття гідності громадянина; виховання інтелектуально й духовно розвиненого підростаючого покоління – майбутнього нації, країни,світу. Завдання :  сприяння реалізації Положення Міжнародної конвенції про права дитини вільно висловлювати своюдумку, отримувати тапередавати інформаціюбудь-якогороду, незалежно від кордонів,вусній,письмовійабодрукованійформі;  створенняумовдлясамореалізації обдарованоїмолоді в інформацінгомупросторі, асаме: залучення творчих сил, інтелектуального потенціалу до роботи в дитячих та молодіжних ЗМІ, поглиблення їзх природних здібностей, надання професійної допомоги та підтримки в процесі створення інформаційноїпродукції;  розкриття за допомогою різноманітних жанрових напрямів та тематик особливостей життєдіяльностімолодівумовахсучасногоміста;  вивчення ситуації зі ЗМІм.Києвата ініціювання створеннямолодіжного інформаційного центрудлявивченнятавирішенняроблемсучаноїмолоді;  встановленнятазміцненняпрофесійнихтатворчихконтактівміжмолодіжнимиЗМІміста тамолодіжнимиорганізаціямикраїнсвіту;  інтеграція української молодіжної політики у світовий профес розвитку інформаційних виданьдлямолоді. Організаторамитаспіворганізаторами фестивалю-конкурсує: Міністерствоосвіти,науки,молодітаспортуУкраїни; Департаментосвіти інауки,молодітаспортуКМДА; КиївськийПалацдітейтаюнацтва; Інформаційно-творчеагентство«ЮН-ПРЕС»; Управлінняпрофесійно-технічноїосвітим.Києва; НаціональнаспілкажурналістівУкраїни; Київськаобласнадержавнаадміністрація; ІнститутжурналістикиКНУ іменіТарасаШевченка; КиївськийМіжнароднийУніверситет; КиївськийСлавістичнийуніверситет; Університет«КРОК»; ІнститутРеклами; Міжнароднийблагодійнийфонд«Надії іДобра»; Товариство«Просвіта»; Кондитерськакомпанія«АВК»; Центркультуритамистецтв«Парк«КиївськаРусь»; Групакомпаній«Фокстрот»; Київськийміськийцентрсоціальнихслужбдлясім’ї,дітейтамолоді;

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=